هدایای تبلیغاتی حامل احساس هستند

اشیای با احساس

وقتی وسیله ای را دوست داریم و از داشتن آن لذت میبریم آیا آن وسیله هم به ما احساسی دارد؟ آیا احساسی که آن شی نسبت به ما دارد سبب جلب توجهمان می شود؟

چرا بعضی اشیا هنگام خرید برای ما دوست داشتنی ترند و با آنها ارتباط حسی برقرار میکنیم ولی هیچگونه علاقه ای به بعضی از آنها نداریم؟ آیا شما هم تجربه مشابهی داشته اید؟ چطور میتوان علت این احساسات را کشف کرد؟

بیایید با هم تمرینی را انجام دهیم.

در ابتدا شئ ای را بیابید که برایتان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.( ممکن است یک پیراهن قدیمی از روزهای دانشکده باشد و یا یک زیردستی خوب و دوست داشتنی، چنگال شخصی برای غذا خوردن و یا یک ساعت چوبی)

آن را روی میز جلوی چشمان خود قرار دهید یا در دست بگیرید. بعد به کند و کاو در پرسشهای زیر بپردازید:

۱-وقتی به این شی نگاه کرده یا آن را مورد استفاده قرار میدهید شما را به تفکردر چه چیزی وا میدارد؟ بطور مثال یادآوری خاطره و یا تجربه های گذشته است؟ لذت مهارتی که برای استفاده از آن دارید؟ کسی که آن را  ساخته است؟ کسی که آن را به شما هدیه داده است ؟ تجربیات یا احساس رضایتبخشی وجود دارد که قادرید آن را درک کنید؟

۲-این شی چه تاثیری بر حواس پنجگانه شما دارد؟ مجموعه ای از جزییات یا جنبه هایی در طراحی وجود دارد که حواس شما را تحریک می نماید؟ ممکن است بوی خوش داشته باشد و یا بسیار نرم و خوشایند باشد. ممکن است رنگ دلخواه شما باشد اما بر روی آن شئ زیبا نباشد. حال خوب بنگرید هر یک از اشیایی که استفاده میکنید چه احساسی به شما میدهند ؟

۳- بیاندیشید که دریافتهای حسی خود از این شی را چطور به شیوه تفکر و احساس خود درباره آن ربط می دهید؟آیا میتوانید ارتباطاتی که ایجاد کرده اید، ببینید؟

این تمرین را با اشیای دیگر انجام نیز انجام دهید، احتمالا اشیایی که ارتباط خاصی با آنها برقرار میکنید  نکته متفاوتی برای شما دارند. حال بیاندیشید چرا آنها عواطف شما را  بر می انگیزند و دیگر اشیاء خیر .

انتخاب آگاهانه ی طرحهایی که با عواطف ما پیوند دارند به ما کمک میکنند زندگی خود را با اشیای معنی دار و رضایت بخش پُرکنیم نه با اشیای بی جان. اشیایی که روح دارند و به زندگی ما رنگ می بخشد. در غیر این صورت اگر ازمحصولی استفاده نماییم که احساسی در آن گره نخورده است، صرفا برای رفع نیاز و یا مرتفع کردن انجام کاری بوده است . یعنی یک اتفاق فیزیکی و مکانیکی می باشد. با توضیحات آورده شده در بالا بهتر است بجای آنگه گفته شود اشیاء حس دارند باید نوشت، اشیاء حامل و انتقال دهنده احساس هستند.

حال تصور کنید اگر هدیه ای داده شودکه بتواند برای فرد مخاطب،  ایجاد احساس خوش کند چه تاثیر شگرفی میتواند بر او داشته باشد و با ارائه یک تجربه خوب، میتوان در خاطر او  تثبیت شد.

هدایای تبلیغاتی صرفا یک شئی نبوده و اگر با تامل انتخاب گردند،  میتوانند در حکم یک عنصر زنده ( برای مخاطب )، عمل نمایند. هدیه تبلیغاتی میتواند حامل حس خوش و دوستی باشد.