پذیرش نوآوری در هدایا و محصولات(هدایای تبلیغاتی پایدار-قسمت سوم)

در خط مقدم تغییر
ایده های خوب مسری اند ولی برای پیشگام شدن در راههای جدید، نیاز به چشم انداز است.
فرهنگ هدیه دادن، در آغاز تغییر از هدایای مادی به سوی هدایای مجازی یا تجربه ای است. انواعی از این هدایای مجازی یا تجربه ای که در سالهای اخیر محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند شامل عضویت باشگاه، بلیط تئاتر و.. می شوند.

برخی اشتباهات
همیشه تغییر در یک صنعت یا سازمان، وقتی که شما موانع را شناسایی کرده اید آسان تر است.
چه چیزی گذار به سمت هدایای تبلیغاتی پایدار را پیچیده می کند؟
• صنعت تبلیغات بر هدایای تبلیغاتی بعنوان روشی موثر برای برندینگ تکیه کرده است
• تمرکز تجربیات در مراحل ابتدایی است
• هزینه محصولات تبلیغاتی پایدار(سازگار با محیط زیست) بالاست
• بازار محصولات تبلیغاتی سازگار با محیط زیست به بلوغ نرسیده است

 

این مقاله هم بخوانید : “هدایای تبلیغاتی پایدار – قسمت دوم

 

منحنی پذیرش نوآوری راجر

تئوری نوآوری فردی: این تئوری بر این اساس اسـت کـه چـه کسانی و در چه زمانی نوآوری را قبول میکنند.
این منحنی ناقوسی، برای نشان دادن درصد افرادی که یک نوآوری را میپذیرند، استفاده میشود
-گروه اول پذیرندگان نوآوری( اقلیت پیشقدم) هسـتند کـه ۲/۵ درصـد جمعیـت را تشـکیل میدهند. اینها پذیرندگان خطر و پیشگامانی هستند که راه را باز میکنند.
-گروه دوم که به عنوان پذیرندگان اولیه شناخته میشوند، ۱۳/۵ درصد جمعیت میباشند. آنها به زودی در مسیر صعود و به جلو رفتن قرار میگیرند ودر گسـترش اطلاعات درباره نوآوری به دیگران کمک میکنند.
– سومین و چهارمین گروه، اکثریت اولیه و اکثریت نهایی هستند که هر کدام از این دو گروه ۳۴ %از پذیرندگان را تشکیل میدهنـد. نـوآوران و پذیرندگان اولیـه، اکثریت اولیه را متقاعد میسازند اما اکثریت نهایی منتظر میشوند کـه مطمئن شوند و مزایای نوآوری کاملاً بـرای آنهـا اثبات شود.
– گروه آخر کندروها هستند که ۱۶ درصـد جمعیـت را تشـکیل میدهند و افرادی هستند که به میزان بالایی شکاک و مقـاوم در برابـر پـذیرش هسـتند مگر آنکه کاملاً به آن نیاز داشته باشـند. بـدون تردیـد گروهی از آنان هیچگاه تغییرات را نخواهند پذیرفت و به نظـر مـیرسـد کـه اکثـر اوقات علیه چیزی موضع گرفته اند

سلسه مراتب محصولات تبلیغاتی پایدار
۱-محصولاتی که به هر قیمتی باید از آنها اجتناب کرد
کالاهایی بدون هرگونه تاثیر مثبت اجتماعی یا زیست محیطی
غیرقابل استفاده مجدد یا غیرقابل بازیافت
دارای طول عمر نامشخص
بدون هیچگونه کاربرد مشخص و معلوم
دارای اطلاعات بسیار اندک درباره شرایط تولید
برای مثال جاکلیدی پلاستیکی

۲- محصولات تبلیغاتی در حال گذار- جایگزینی اقلام متداول و کلیشه ای با کالاهایی که اندکی مسئولانه ترند-فاز۱
محصولاتی با بعضی اثرات اجتماعی و زیست محیطی
خریداری شده از شرکت های تولیدکننده محلی
قابل بازیافت یا استفاده مجدد
طراحی بادوام و پایدار
کاربرد واضح و آشکار
مثلا بجای خریدن خودکار معمولی، از خودکاری که با کاغذ بازیافتی ساخته شده استفاده شود

۳-کالاهای تبلیغاتی بهتر-فاز۲
کالاهایی که با کسب و کار شما در ارتباطند و پیام اجتماعی و زیست محیطی دارند
مانند محصولاتی که توسط شرکتهای تعاونی و منطقه ای تولید شده اند

۴-محصولات تبلیغاتی عالی(جایگزینی هدایای مادی، دادن هدایای تجربی یا مجازی)
هدایای مرتبط با رفاه و سلامت
کمک مالی به موسسه خیریه با نام مشتری
هدایایی که از اقتصاد منطقه حمایت میکنند
مثلا بلیط یک رویداد(فرهنگی، اجتماعی و..)

ادامه دارد…