مشخصات محصول
کد محصولP012,P011,P010
جنسدمنوش گیاهی
وزن تقریبیهمراه با پکیج یا همراه با بسته ها
۱۵ الی ۳۳۰ گرم
ابعاددر سه بسته بندی متفاوت
یزرگترین بسته بندی ۸*۱۰*۱۰ Cm