نوشته‌ها

هدیه چوبی

نقش چوب بر بهبود کیفیت و روابط صاحبین کسب و کار

تاثیر هدایای چوبی میتواند بسیار عمیق و مانگار باشد.

نمونه کارها

محصولات دیدینو - موس پد چوب پنبه ای
محصولات دیدینو - گلدان بتنی
محصولات دیدینو -نظم دهنده سیم (چرمی)
محصولات دیدینو -نظم دهنده سیم (دکمه چوبی و کش)
محصولات دیدینو - پایه شیاردار تقویم و کارت