نمونه کارها

تقویم چوبی و فلزی
شب یلدا
چهار قطعه چوبی رو میزی
گلدان کنفی به همراه بالشت بتنی
نظم دهنده لوازم روی میز - سه گان
مگنت های مناسب وایت برد
هدیه نمایشگاه

هدایای نمایشگاهی

تقویم ماه شمار ( سالیان پاینده )
پین بوک - مارکر کتاب و گیره کاغذ