نوشته‌ها

در کسب و کار ، ترس می‌تواند به بزرگترین دشمن ما تبدیل شود.

ترس از شکست در کسب و کارها

احساس ترس یکی از متداول ترین احساسات غریزی ای است که به عنوان یک انسان تجربه میکنیم.  از دیدگاه روانشناسی، ترس واکنشی از مغز خزنده ماست (بخش بسیار ابتدایی مغز)؛ تاکتیکی برای حفظ و بقا که در برابر خطرات از ما محافظت می کند و گاهی نیز موجب ناتوانی ما برای اقدام کردن به کارها می شود.

نمونه کارها

تقویم ماه شمار ( سالیان پاینده )
محصولات دیدینو - هدایای ویژه مناسبت های مذهبی و معنوی
محصولات دیدینو -تقویم مکعبی چوبی
محصولات دیدینو -جای کارت چوبی
محصولات دیدینو -پایه نگهدارنده تبلت و موبایل آدمک چوبی