در کسب و کار ، ترس می‌تواند به بزرگترین دشمن ما تبدیل شود.

ترس از شکست در کسب و کارها

“ کسی که هرگز اشتباه نکرده است هرگز چیز جدیدی را نیازموده است” – آلبرت انیشتین

 

احساس ترس یکی از متداول ترین احساسات غریزی ای است که به عنوان یک انسان تجربه میکنیم.

از دیدگاه روانشناسی، ترس واکنشی از مغز خزنده ماست (بخش بسیار ابتدایی مغز)؛ تاکتیکی برای حفظ و بقا که در برابر خطرات از ما محافظت می کند و گاهی نیز موجب ناتوانی ما برای اقدام کردن به کارها می شود.

 در کسب و کار ، ترس می‌تواند به بزرگترین دشمن ما تبدیل شود.

ممکن است با نگاه کردن به سایر استارتاپ ها یا کسب و کارهای کوچک فکر کنید تنها کسی هستید که از شکست، گمگشتگی و سایر اتفاقات ناگوار هراس دارید. اما شما تنها نیستید!

طبق آمار، ترس از شکست مهم‌ترین نگرانی افرادی ست که استارتاپ خود را راه اندازی می کنند.

انسان ها اشتباه می کنند! بیایید با این ویژگی مواجه شویم حتی اگر در اکثر مواقع آن را انکار می کنیم.

ما به طور ذاتی در تصمیم‌گیری و قضاوت کردن دچار نقص هستیم.

اضطراب، نگرانی، استرس و ترس به سادگی تصمیمات ما را مخدوش می کنند.

در واقع در فضای رقابتی کسب و کارهای کوچک و استارتاپ ها، گرفتن تصمیمات اشتباه بسیار متداول است و در اغلب مواقع ما حتی نمی دانیم تصمیمی که میگیریم خوب است یا بد.

هر چه تصمیماتی که می بایست بگیریم بیشتر باشد احتمال وجود تصمیمات نادرست هم بیشتر است.

دلایل زیادی برای موفق شدن افراد وجود دارد که از بین همه آن دلایل، این نکته به چشم می‌خورد:

کارآفرینان و افراد موفق به اشتباهات و شکست هایشان به چشم فرصت هایی برای یادگیری نگاه می کنند.

کسانی که از شکست می ترسند به ندرت چنین فرصت هایی برای یادگیری را تجربه می کنند؛ حتی اگر بخواهند دست به کاری بزنند، ترس از شکست به کلی آنها را فلج میکند.

تصور کنید اگر هر کدام از ما باور داشتیم که شکست خوردن بخشی از فرایند انجام کارهاست چقدر کارهای بیشتری را انجام می دادیم؛ غلبه به ترس از شکست آسان نیست اما کسانی که از این احساس عبور کردند کارهای بزرگی را به نتیجه رساندند.

حقیقت این است که شما احساساتی از جنس ناامیدی، جاماندگی یا اندوه را تجربه خواهید کرد.

هر کسی ممکن است شکست بخورد اما بدون اشتباهات و شکست ها هیچ چیز جدیدی یاد نخواهید گرفت و این تجربه ها باعث رشد تان خواهد شد. اگر نتوانید بیاموزید و پیشرفت کنید نمی توانید بهتر شوید.

اگر در چیزی شکست خوردید از خودتان بپرسید که از آن شرایط چه آموختید؟

چطور می توانید رفتار کنید که دفعه بعد چنین اشتباهی را تکرار نکنید؟

زمانی که می‌خواهید درباره کسب و کارتان تصمیم بگیرید موارد زیر را در نظر داشته باشید:

– خطرات و ریسک های احتمالی چه هستند ؟

-تمایل دارید سرمایه‌گذار خارجی داشته باشید؟

– آیا به فروختن شرکت خود در آینده فکر می کنید؟

– آیا حتی در شرایطی که احتمال شکایت کردن از شما وجود داشته باشد حاضرید به کسب و کارهای پرخطر دست بزنید؟

موثرترین روش برای انجام دادن هر کاری انجام دادن آن است!

موفقیت و شکست به ندرت تصادفی پیش می آیند. اگر کاری را انجام دهید که ریسک بیشتری داشته باشد احتمال شکست شما هم بیشتر است .

کارآفرینی دشوار است اما اگر هیچ ریسکی نکنید همه فرصت ها را از دست خواهید داد ؛ قطعاً شکست می‌خورید اگر هیچ وقت دست به کار نشوید و فقط به رویاپردازی و برنامه‌ریزی مشغول باشید.

هیچ زمانی بهتر از اکنون نیست.