هدیه تبلیغاتی خلاقانه

توصیه هایی برای افزایش خلاقیت در زندگی روزمره

 گنجاندن تمرین های خلاق در کار یکنواخت روزانه تان

اگر بخواهید با دویدن خود را از نظر قلبی- عروقی در موقعیت مناسبی قرار دهید در وهله اول این کار را با شرکت در مسابقه ماراتن انجام نمی دهید؛ بلکه از دویدن صبحگاهی آغاز می کنید و به تدریج مسافت‌های طولانی تر را می‌پیمایید. این موضوع در مورد خلاقیت نیز صدق می کند.

تمرین روزانه خلاقیت، دسترسی به ایده های مورد نیازتان چه کوچک و چه بزرگ را وقتی بیشترین نیاز به این ایده‌ها را احساس می‌کنید آسان‌تر می‌ نماید.

در این مقاله و مجموعه مقالات بعدی، روش هایی ساده برای توسعه عادات مثبت خلاقیت، مطرح شده اند.

پرورش خلاقیت

 

 ایجاد توازن بین فعالیتهای سفت و شل

فعالیت سفت: فعالیتی که دارای پارامترهای بسیار دقیق و مقرراتی ست که عرصه را برای ایجاد تنوع و استفاده از خلاقیت تنگ می‌کند.

مثلا تجارت یکی از انواع فعالیت های سفت است زیرا فعالیتی یکنواخت را می طلبد.

به طور مثال مک دونالد همه همبرگرهایش را یک شکل تهیه می‌کند که بخشی از فرمول موفقیت این شرکت است؛ یا در حوزه حسابداری، بسیار مهم است که داده ها به دقت ثبت شوند و در تمام سال از سیستم حسابداری یکسانی استفاده شود؛ در نتیجه بخش عمده فعالیت حسابداران را فعالیت‌های سفت تشکیل می‌دهد.

اما فعالیت های سفت، نیمکره سمت راست مغز را در خواب نگه می دارد و فکر خلاق را کاهش می‌دهد.

برای ایجاد توازن در مغز، بایستی فعالیت‌های شل را نیز در برنامه خود بگنجانیم.

فعالیت شل: فعالیتی که فاقد یا دارای کمترین میزان نظم است و یک جواب صحیح و بدیهی ندارد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر با فعالیت های سفت و شل، چند مثال را با هم بررسی می کنیم:

فعالیت سفت: وصل کردن نقاط به یکدیگر برای ترسیم یک تصویر

فعالیت شل: کشیدن یک نقاشیِ آزاد به انتخاب خودتان

 

فعالیت سفت: راندن دوچرخه، پیاده روی و دویدن در مسیری مشخص،  هستند ولی ،  است.

فعالیت شل: امتحانِ مسیری تازه

 

فعالیت سفت: یادگیریِ خوانندگی

فعالیت شل: طراحی و نوشتن آهنگِ مخصوص خودتان

 

حالا شما دوست دارید چه فعالیت های شلی انجام دهید؟

فهرستی از آنها را تهیه کنید و هر روز حداقل یکی از آنها را انجام دهید.

 

–ادامه دارد–