هدایای تبلیغاتی

هدایای تبلیغاتی و منابع انسانی!

چرا ارائه هدایای تبلیغاتی یکی از وظایف بخش منابع انسانی سازمان هاست؟

هدایای تبلیغاتی یکی از ابزارهای موثر برای تقویت انگیزه کارکنان، افزایش میزان تعهد و پایبندی آنها به یادگیری، ارتقای روحیه کاری و کسب نتایج مورد انتظار سازمانی به شمار می آید.

استفاده اثربخش از استراتژیِ هدیه دادن، نتایج زیادی دارد از جمله:

  • خلق فضای کاری مثبت
  • تقویت روحیه تیمی
  • توسعه مهارت های فردی کارکنان
  • افزایش سطح تولید
  • دستیابی به سودآوری بالاتر با استفاده از راه‌های سالم

مزایا و تاثیر تقویت انگیزه و تعهد کارکنان بر همگان روشن است و نیازی به تاکید بیشتر بر آن نیست.

برای درک قدرت هدایای تبلیغاتی در ایجاد انگیزه ی کاری، لازم است که ریشه‌های روانشناختی انگیزش افراد را به درستی بشناسید. شناخت این انگیزه‌ها یکی از اساسی‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های مدیران به شمار می‌آید.

بسیاری از مدیران از کمبود انگیزه کاری کارکنان شکایت می‌کنند:« اگر نیروی انسانی ما متعهد به کار بود، می توانستیم به تمامی هدف های خود دست یابیم!» باید به این مدیران یادآور شویم که تمامی افراد این قابلیت را دارند که با استفاده مناسب از مهارت های انگیزشی از پایبندی و تعهد بیشتر به کار برخوردار شوند و این وظیفه بر دوش مدیران و متخصصان منابع انسانی است که با استفاده از این الگوها و راهکارها انگیزه افراد را برای تحقق هدف های تیمی هدایت کنند و سطح بهره‌وری آنها را افزایش دهند؛

اگر احساس می کنید که منابع انسانی شما بی انگیزه و گریزان از کار هستند، باید دریابید که چه رفتارهایی موجب دلسردی آنها می‌شود و مهم تر اینکه انجام دادن چه فعالیت ها و رفتارهایی آنها را به کار بیشتر بر می‌انگیزد.

هیچ یک از ما در وضعیت عدم توانایی و اقتدار در انجام کارها قرار نداریم، هر یک از ما سرچشمه مهارتها، ظرفیتها، گرایش‌ها و رسالت هایی هستیم و برای تحقق یک هدف بزرگ فراخوانده شده ایم.

آبراهام مازلو یکی از پایه‌گذاران مکتب روانشناسی انسانی، بزرگترین نظریه پرداز در حوزه شناختِ شیوه های انگیزش افراد، به شمار می‌آید. مازلو به سبب تئوری انگیزش خود که تحت عنوان سلسله مراتب نیازها معرفی می‌شود شناخته شده است، این تئوری بر سطوح پنجگانه نیازها در آدمی تاکید دارد و معتقد است که انگیزش هر فرد با هدف ارتقای سطح بعدی نیازها شکل می‌گیرد.

اولین سطح، در بر گیرنده اصلی ترین نیازهای زیستی افراد نظیر آب، غذا، مسکن و سایر نیازهای اولیه است. سطح دوم شامل نیازهای ایمنی نظیر ثبات، وجود نظم و امنیت و آرامش خاطر است.

سطح بعدی نیاز به عشق و تعلق به یک گروه، انطباق با سایر اعضای جامعه، نیاز به خانواده، روابط احساسی و فردی با دیگران است؛ پس از ارضای این سطوح سه گانه نیازهای سطح پایین، افراد در جستجوی تامین نیاز برای کسب اعتبار و موقعیت اجتماعی پیش می روند که چهارمین سطح از نیازهای مازلو است.

این سطح در برگیرنده تمایلات افراد برای احترام به خود، کسب موفقیت، حفظ استقلال، به دست آوردن جایگاه برتر از دیگران و کسب وجهه و آبروست.

پنجمین و بالاترین سطح از نیازهای مازلو بر اساس مطالعه ی ویژگی های موفق ترین افراد جامعه تعریف شده است. مازلو در نظریه خود بر این باور است که بالاترین سطوح نیازها تحت عنوان نیاز خود شکوفایی، عامل پیش‌برنده فعالیت های افراد در جهت تحقق به بالاترین توان ها و قابلیت های فردی است. این نیاز در برگیرنده تمایل فرد به تحقق رویاها و خواسته‌های خود، رشد فردی و کسب تجربیات منحصر به فرد است.

اکنون پس از مرور مجدد نظریه مازلو به بحث اصلی خود باز می گردیم.

به گوشه و کنار سازمان خود نظری بیفکنید و کارکنان خود را بر اساس پررنگ ترین سطوح نیازهای آنها طبقه بندی کنید، ممکن است در سازمان شما کارکنان خجالتی و بی بهره از اعتماد به نفس وجود داشته باشند، ممکن است برخی در تلاش برای کسب احترام به خود و جلب احترام دیگران، با جدیت تمام برای کسب اعتماد دیگران تلاش کنند.

به نظر شما اگر یک مدیر یا صاحب کسب و کار بتواند افراد را در جهت هرم سلسله مراتب نیازهایشان به سمت بالا هدایت کند و آنها را در تحقق نیازهای سطوح بالاتر پشتیبانی کند چه تاثیری بر انگیزش و تعهد آنها به سازمان بر جای می گذارد؟

استفاده از تشویق های کلامی و هدایای تبلیغاتی به شکل پاداش های کوچک به کارکنان می‌تواند برای ایجاد این انگیزش یاریگر باشد.

به طور کلی انگیزش افراد به دو صورت تحقق می‌یابد: انگیزش درونی و بیرونی. همانطور که از نام آنها پیداست انگیزش درونی از تفکرات و باورهای فرد نشأت می‌گیرد و انگیزش بیرونی از طریق منابع خارجی آغاز شده و با تاثیرپذیری از آنها بر انگیزه‌های درونی فرد تاثیر می‌گذارد.

انگیزش درونی تحت تاثیر نیازهای ذکر شده در سلسله مراتب نیازهای مازلو تحقق می‌یابد. به عنوان مثال اگر یک فرد از نعمت آب محروم بماند(نیاز زیستی) به سبب نیروهای انگیزشی درونی در جستجوی آب برمی‌آید. اگر یک عامل بیرونی بخواهد به این فرد تشنه پس از اجرای یک فعالیت، آب بدهد وی در صدد آن برمی‌آید که با انجام این فعالیت، نیاز طبیعی خود را براورده کند.

اگرچه نمونه ذکر شده قدیمی و ساده است اما برای تمامی نیازهای سلسله مراتبی افراد صادق است. اگر فردی از سطح خودباوری و اعتماد به نفس اندکی برخوردار باشد، انگیزه‌های درونی وی او را به انجام کارهایی ترغیب می‌کند که بتواند در نتیجه آن احساس ارزش نماید. در مسیر دستیابی به این هدف، تایید و قدردانی دیگران یک عامل انگیزشی بیرونی است.

مدیران با ارائه این تایید و پذیرش به کارکنان می‌توانند سطح عملکرد و بهره‌وری کاری آنها را ارتقا بخشند. اگر یکی از کارکنان در مرحله‌ای از انگیزش قرار دارد که با تمام توان در تلاش برای تحقق بالاترین سطح از توانمندی های خود برآمده است، برگزاری یک رقابت سازنده با ارائه هدایا و مشوق‌ها می‌تواند سطح بهره وری این فرد را افزایش دهد و در عین حال یک موقعیت برد-برد برای طرفین فراهم کند.

با در نظر گرفتن همه موارد ذکرشده به این نتیجه میرسیم که هدایای تبلیغاتی بعنوان عاملی که سبب افزایش انگیزه و بهره وری اعضای یک سازمان میشود، تا چه حد نقش پررنگ و اساسی در افزایش راندمان و بازده یک سیستم دارد و محرکی ست برای خلق فضایی شاد و پویا.