تبلیغات

چطور تاثیر تبلیغات را با استفاده از هدایای تبلیغاتی افزایش دهیم؟

هدایای تبلیغاتی می توانند در جهت ارتقای میزان پاسخگویی مشتریان به پیامهای تبلیغاتی نقش مهمی داشته باشند.

استفاده از مشوق های تبلیغاتی و هدایای ارزشمند می تواند مشتریانی را که با پیام شما از طریق رادیو، تلویزیون، اینترنت و یا روزنامه ها آشنا شده اند به شما نزدیکتر و آن ها را برای برقراری تعامل ترغیب کنند.

یکی از رفتارهای طبیعی انسان، تصمیم‌گیری برای خرید های لحظه ای در واکنش به گزینه‌های ارزشمند و به صرفه است.

تاکتیک های بنیادین فروش بر پایه درک تاثیرگذاری محرکها، هیجانات و احساسات بر فروشِ خدمات و محصولات است؛ فروشندگان با تجربه می‌دانند که بیشتر خریدهای مشتریان تحت تاثیر هیجانات و احساسات آنها شکل می گیرد و منطق، نقش کمتری در خرید دارد؛

اگر شما بتوانید توجه مشتریان بالقوه را جلب کنید و به علایق و خواسته های آن ها پاسخ دهید قادر خواهید بود به سرعت در تصمیم گیری های خرید آنها تاثیرگذار باشید. استفاده از هدایای تبلیغاتی به عنوان مکملِ سایر فعالیت های تبلیغاتی، شما را در دسترسی به این قابلیت یاری می کند.

ارائه هدایای تبلیغاتی رایگان یا ارائه فرصتِ برنده شدن درقرعه کشی ها برای کسب جوایز بزرگ، توجه مشتریان را به خود جلب می کند و مورد علاقه آنها واقع می شود و می تواند آنها را برای خرید ترغیب کند؛ در واقع ارائه هدایای تبلیغاتی مشتریان بالقوه را به مشتریان فعلی تبدیل می‌کند.

انتخاب مناسب ترین هدایای تبلیغاتی برای تکمیلِ تاثیر تبلیغات رسانه ای، نیازمند این است که خواسته ها و تمایلات مشتریان بالقوه خود را بشناسید. اجرای تحقیقات بازاریابی و مطالعه الگوهای خرید مصرف کنندگان می ‌تواند خواسته های مشتریان هدف را روشن نماید و آنچه را که در حال حاضر برای آنها جذاب است به شما نشان دهد.

یافتن پاسخ برای این پرسش نقطه آغاز فعالیت های شما به منظور ارائه هدایای تبلیغاتی و کسب موفقیت در برنامه های فروش است، پاسخ به این پرسش در مناطق جغرافیایی مختلف در سطح بازارهای هدف گوناگون یکسان نیست؛ از این رو بهترین راه این است که با مشتریان فعلی خود در مورد علایق و خواسته های آنها صحبت کنید و بپرسید که دریافت چه هدیه ای برای آنها جذاب تر است. هرقدر تحقیقات شما به زندگی واقعی مشتریان نزدیکتر باشد تاثیر هدیه تبلیغاتی شما بیشتر خواهد بود.