با توجه به نیاز و هدف گذاری سازمان ها و شرکت ها ، گروه خلاقیت دیدنو میتواند در امر خلق هدایای اختصاصی که انحصارا برای شما ساخته میشود اقدام نماید. هدایای معرفی شده در این بخش، هدایایی میباشد که سفارش گذارنده داشته و دیگر ساخته نمی شوند. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات تکملی به بخش سفارش و مشاوره مراجعه نمایید.