مگنت علامت گذاری

مگنت های مناسب وایت برد

مگنت های چوب پنبه ای