مشخصات محصول
کد محصول۱۳۹۷
جنسمتنوع
وزن تقریبی۵۰ گرم به بالا
ابعادمتنوع