استند فلزی موبایل

پایه ای فلزی جهت نگداری تلفن همراه بر روی میز