PPAI-sign1

انجمن بین المللی هدایای تبلیغاتی آمریکا

PPAI یک رهبر مورد اعتماد در صنعت محصولات تبلیغاتی است و رسالت دارد دانش، اطلاعات و منابع را برای موفقیت اعضای خود، ) کسانی که تولید، واردات و فروش محصولات تبلیغاتی دارند) تضمین کند.