نوشته‌ها

اولین هدیه تبلیغاتی

اولین هدیه تبلیغاتی چه بوده است؟

/
آیا می دانید اولین هدیه تبلیغاتی چه بوده است؟ خودکار؟ سررسید؟ ماگ؟ هیچکدام! یک دکمه ساده