نوشته‌ها

مواجهه با ابهام

3 راه مواجهه با ابهام و عدم قطعیت برای طراحان

از بچگی، هر وقت پاسخ درست را می‌گفتیم، به سرعت ما را تحسین می‌کردند! اما به عنوان طراح، اطمینان از پاسخ درست، تقریباً غیرممکن است. شغل طراحان، تلاش برای خلق آینده‌ است؛ و واقعیت این است که آینده، مبهم و نامشخص است!

نمونه کارها

تقویمی که آویزان است
پایه نگهدارنده تلفن همراه فلزی چهاردرجه
علامت گذاری کتاب
موس پد جدید
هدایای تبلیغاتی خاص
توپ فلزی تعادلی