نوشته‌ها

هدیه اختصاصی و فواید و ریسک‌ها

هدیه دادن، روشی مناسب برای القای حس خوب، دوستی و محبت است. انتخا…

نمونه کارها

ساعت رومیزی و دیواری
پایه موبایل فلزی در چهار حالت متفاوت
ساعت بتنی و جا قلمی بتنی
هدایای تبلیغاتی خاص
شب یلدا
چهار قطعه چوبی رو میزی