نمونه کارها

محصولات دیدینو -جای کارت چوبی
هدیه تبلیغاتی تاثیرگذار
تولید هدایا ارزان برای تیراژ بالا
محصولات دیدینو - پایه شیاردار تقویم و کارت
محصولات دیدینو-بازی فکری فلزی

بازی فکری فلزی

محصول تبلیغاتی خاص
جا موبایلی مقوایی
محصولات دیدینو -پایه نگهدارنده تبلت و موبایل آدمک چوبی