نمونه کارها

تولید هدایا ارزان برای تیراژ بالا
محصولات دیدینو - پایه شیاردار تقویم و کارت
محصولات دیدینو-بازی فکری فلزی

بازی فکری فلزی

محصول تبلیغاتی خاص
جعبه دمنوش چرمی