نمونه کارها

جای کاغذی به همراه یک قلم
پایه فلزی موبایل
ساعت رومیزی و دیواری
پایه موبایل فلزی در چهار حالت متفاوت
عود طبیعی
موس پد جدید
هدایای تبلیغاتی خاص
توپ فلزی تعادلی
چهار قطعه چوبی رو میزی