نمونه کارها

پایه نگهدارنده تلفن همراه فلزی چهاردرجه
عود طبیعی
موس پد جدید
هدایای تبلیغاتی خاص
توپ فلزی تعادلی
چهار قطعه چوبی رو میزی
گلدان کنفی به همراه بالشت بتنی
هدایای نفیس
مگنت های مناسب وایت برد