تاثیر زمان در انتخاب هدیه تبلیغاتی

تاثیر زمان در هدایای تبلیغاتی

از آنجا که تهیه و ارسال هدیه تبلیغاتی برای عموم صاحبین کسب و کار، در اولویت های نهایی و حتی آخر قرار دارد، و معمولا تهیه آنها به مقدار بودجه باقی  مانده در حساب های شرکت ها موکول می شود، در آخرین لحظات باقی مانده تصمیم به خرید گرفته می شود.

آیا این سیاست درستی است که افراد برای تهیه و توزیع این عنصر تبلیغاتی از مبالغ و سود باقی مانده استفاده کنند و به آخرین روزها و ساعات باقی مانده متوسل شوند؟ در حالی که اکثرا در چنین شرایطی به محصولات دلخواه و شایسته و زمانبندی درستی دست پیدا نمی کنند.

تناقضی که وجود دارد این است که اگر باور داریم که هدیه تبلیغاتی یک عنصر تبلیغاتی غیر واجب و کم اهمیت است پس چرا برایش هزینه می شود؟ و اگر قدرت جادوی تاثیر گذاری آن برایمان اثبات شده است چرا در اولویت های آخر ، بی حوصله و سرسری پیگیری می شود؟

زمان، نقش بسیار مهمی در انتخاب و تهیه هدایای تبلیغاتی بازی میکند.

زمان کم باقی مانده تا مناسبتهایی مانند نوروز، منجر به انتخاب های اشتباه و اجباری می شود. انتخاب هایی که نه در حد و معرف شرکت شما هستند و نه از کیفیت مطلوبی برخوردارند. فروشندگان هدایای تبلیغاتی از این فرصت ها استفاده می کنند و هر آنچه در انبار های خود دارند ارائه می دهند و بدون پذیرش هیچگونه  مسئولیتی، مشکل و ضعف هدایای خود را به گردن زمان می اندازند و صاحبین کسب و کار نیز به ناچار هدایایی را تهیه می کنند که مورد پسندشان نیست.

تصور این که هزینه ای که می باید منجر به وفاداری مشتریان و مخاطبین شود، به علت کمبود وقت، نتیجه معکوس داده، بسیار دردناک و نا خوشایند است.

مزیت های زمان صحیح انتخاب:

  • انتخاب آگاهانه، هوشمندانه، شایسته و بی دغدغه هدایا
  • اطمینان از زمان تحویل هدایا (استرس کم در دریافت به موقع هدایا)
  • اطمینان از کیفیت بهتر محصولات
  • آزادی انتخاب از میان تنوع بیشترمحصولات
  • ارسال و توزیع ساده و در آرامش به مخاطبین ( خارج از ترافیک کاری و خیابان ها)
  • عدم پرداخت هزینه های بیشتر به علت کمبود وقت
  • فرصت شخصی سازی هدایا طبق خواسته های خود (در حد امکان)
  • و . . .