چالش انتخاب

مقدمه:

در دنیای تجاری امروز، رقابت بین کمپانی ها بسیار تنگاتنگ و فشرده است. از این رو انتخاب های بیشماری برای مخاطبین وجود دارد و باعث میشود که از خود بپرسند کدام یک بهتر است، از کدام محصول و یا کدام خدمات استفاده کنم؟

حال در این میان سالیان درازی است که هر یک از صاحبین کسب و کار در جستجوی راه حل هایی هستند که بتواند ارتباط بیشتری با مخاطبین خود برقرار کرده و سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد. آنان در تلاشند، هوشمندانه به روشی با مخاطبین خود ارتباط برقرار کرده و اعتمادشان را جلب کند.

در این میان یک راه حل  کلی وجود دارد، و آن تبلیغات است . زیرا هر قدمی در راه ارتباط با مشتری گذاشته شود در زیر شاخه ای از تبلیغات است.

تبلیغات چه میکند ؟ تبلیغات به مخاطب میگوید ما که هستیم و چه مزیت رقابتی داریم.تبلیغات با مخاطبین تماس برقرار میکند و سطح آگاهی و وفاداری در او را بالا میبرد. در چگونگی برقرار کردن این ارتباط بیش از سی و اندی نقطه تماس وجود دارد. و یکی از موثر ترین آن نقاط، ارائه هدیه متناسب با شخصیت مشتریان است.

یک هدیه موثر، فرصت مناسب برای ایجاد یک خاطره خوش و ماندگار در ذهن مشتری میسازد.

سخن اول :

چالش امروز صاحبین کسب و کار در یک سوال خلاصه میشود، اینبار چه هدیه دهیم ؟ و یا چه هدیه ای مناسب است ؟

در ابتدا آگاهی بر این نکته که چه شخصی قرار است این هدیه را داشته باشد ، قابل تامل است. مرد است یا زن، چه سلیقه ای دارد، چه رنگی را دوست دارد، چه جور هدیه ای را می پسندد ، هدیه ای یادبودی یا کاربردی و یا تزئینی دوست دارد و . . .

نکته ای که بیش از هر چیز حائز اهمیت است این است که هدیه ای مناسب است که احساس خوش بسازد. هدیه مناسب صرفا یک هدیه گرانقیمت نیست، هدیه مناسب نباید تکراری ، بی کیفیت و در یک بسته بندی بی کفایت ارائه شود.

ارزشی که شایسته خود میدانید، برای مشتریان خود بخواهید.

سخن آخر :

مخاطب هدایای تبلیغاتی به علت آن که طیف متفاوتی از افراد را شامل می شود، میباید به میانگین سلیقه عموم نزدیک باشد.این که مشتری دیدینو چه می پسندد و چه چیز انتخاب میکند جای تامل دارد، اما در نهایت مخاطبین نهایی هستند که میباید نسبت به هدیه ای که دریافت کرده اند احساس خوش داشته باشند. لذت ببرند ، نگهش دارند و از آن استفاده کنند. مخاطبین نهایی باید ببیند که چه ارزشی ( از طرف فرد هدیه دهنده ) به آنها داده شده است.