در این بخش شما می توانید نسبت به اهداف تعیین شده و بر اساس سیاست های داخلی سازمان خود هدایای خود را انتخاب نمایید. با توجه به پاسخ سوالات آورده شده، میتوانید بر روی طبقه بندی پیشنهادی دیدینو کلیک نمایید. اینگونه هدیه مناسب کسب کار خود را ملاجظه نمایید. برای تاثیرگذاری حداکثری بر روی مخاطب خود، هدایای تبلیغاتی را با هدف و آگاهی انتخاب نمایید .

  • هدف از هدیه تبلیغاتی برای کسب کار من چیست ؟ ( بطور مثال برای وفادار سازی مشتریان و یا تثبیت خاطره خوش است)
  • بهانه من برای ارائه هدیه تبلغاتی چیست ؟ ( بطور مثال مناسبت شب یلدا و یا موارد دیگر خاص دیگر )
  • مخاطب هدایای من کیست ؟ ( بطور مثال مخاطبین از چه دسته، شغل و یا با چه روحیاتی هستند )
  • چه تعداد هدیه و با چه قیمتی لازم دارم ؟
  • کجا و چگونه میخواهم هدیه خود را ارائه نمایم؟ ( بطور مثال در نمایشگاه و یا درب مکان شغلی مخاطبین من ارائه میشود)