تبلیغات

تعریف ساده‌ بازاریابی | بازاریابی چیست؟

برخی افراد تصور می‌کنند بازاریابی یعنی تبلیغات، برندینگ یا سایر مفاهیم گنگ دیگر؛ در حالی که همه این مفاهیم با بازاریابی ارتباط دارند اما هم‌معنی و یکسان نیستند.

ساده‌ترین تعریف بازاریابی که ممکن است با آن برخورد کنید و شامل عبارت های تخصصی پیچیده نباشد این است:

اگر قرار باشد سیرک به شهر شما بیاید و شما تابلویی نقاشی کنید که روی آن نوشته شده باشد« سیرک یکشنبه در محل نمایش اجرا دارد»؛ این یعنی تبلیغات (Advertisement)

اگر تابلو را روی فیل بگذارید و در شهر بگردید؛ این یعنی ترفیع (Promotion)

اگر فیل از باغچه شهردار رد شود و روزنامه محلی مطلبی درباره‌اش بنویسد؛ این یعنی اعلان (Publicity)

و اگر با این اتفاق باعث خنده شهردار شوید؛ یعنی روابط عمومی (Public Relations)

اگر مردم شهر به سیرک بروند، شما غرفه‌های بازی متعدد را به آن‌ها نشان بدهید و به آن‌ها توضیح دهید که اگر در این غرفه‌ها پول خرج کنند چقدر سرگرم خواهند شد و به سوالات آن‌ها پاسخ دهید و در نهایت آن‌ها مبالغ زیادی در سیرک هزینه کنند؛ یعنی فروش (Sales)

و اگر شما همه این موارد را از قبل برنامه‌ریزی کرده باشید؛ یعنی بازاریابی (Marketing)

بله به همین سادگی  است!

بازاریابی، استراتژی شما برای این است که بازار هدف ایده آل به اندازه‌ای شما را بشناسد، دوست داشته باشد و به شما اعتماد کند تا به مشتری شما تبدیل شود.