حمایت ملی از تولید داخلی

حمایت ملی از تولید داخلی

 

مفهوم حمایت ملی از تولید داخلی چیست؟ تا چه اندازه با حمایت ملی از تولید داخلی اعتقاد دارید؟
اگر بخواهیم اقتصاد هر کشوری را تعریف کنیم باید گفت همه چیز هر کشوری اقتصاد آن است که تمامی جوانب مختلف از سیاسی و اجتماعی گرفته تا مذهبی و فرهنگی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بنابراین اقتصاد هر کشوری لازمه ی قدرت آن کشور است و ضعف آن موجب تضعیف بنیان و اصول آن کشور نیز می شود. مهم ترین مفهموم در اقتصاد ملی ، حمایت از تولیدات داخلی است که این مفهوم نه تنها به معنای استقلال یک کشور در شرایط نرمال و معمولی است بلکه هدف دفاع از منابع طبیعی و تولیدات داخلی یک کشور در شرایط بحرانی نیز است. اما حمایت ملی از کالای داخلی به چه معنا است؟
حمایت ملی از کالای داخلی به این معنا است که هر شخصی در هر مقام و جایگاهی که باشد در راه ترقی و پیشرفت تولیدات داخلی گام برداشته و کیفیت و مرغوبیت تولیدات خود را افزایش دهد. چه بسا این گام ها با خرید تولیدات داخلی برداشته شود و یا با تولید با کیفیت تر محصولات باشد. آن چه که مهم است مشارکت های مردمی و احساس مسئولیتی است که در جهت بهبود وضعیت داخلی و پشرفت های ملی یک کشور صورت می گیرد و موجب افزایش میزان بهره وری و بسترهای تولید و هم چنین افزایش سطح رفاه ملی یک کشور می شود.

حمایت از کالای ایرانی و تولیدات داخلی، تماما به معنای مقاوم نمودن اقتصاد کشور در برابر کشور های بیگانه است و مقدمه ای خواهد بود بر اشتغال زایی و کارآفرینی و هم چنین افزایش بهره وری و بهبود وضعیت معیشتی افراد کشورمان. چه بسا اگر اقتصاد مقاومتی و حمایت ملی از تولیدات داخلی در جامعه ی ما فرهنگ سازی شود از یک سو موجب افزایش توان ملی کشورمان می شود و از سوی دیگر وابستگی به کشور های خارجی را کاهش می دهد.
ارزش نهادن به ساخت داخلی، ضرورت حمایت از تولید ملی

ساخت داخلی، فرهنگ و تمدن هر کشوری است که ارج نهادن به آن تنها با بهره مندی و استفاده از آن میسر می شود. با یک مثال ساده توضیح خود را برایتان واضح تر و روشن تر می نماییم. کشور ژاپن را در نظر بگیرید که امروزه به عنوان یکی از پیشرفته ترین و موفق ترین کشور های جهانی شناخته شده است. این کشور طی چند دهه قبل، نه تنها هیچ گونه نام نشانی را در بازار های جهانی و بین المللی نداشت، بلکه مردم، نام کشور و برندهای تولید شده آن را به رسمیت نمی شناختند و این یک امری بدیهی و عرف در میان مردم تمام جهان بود. اما امروزه وضعیت آن کشور دیگر مانند سابق نیست. این کشور معتبر و مهم، بازار های جهانی را در دست گرفته است. آیا به نظر شما علت چیست؟
سبب این همه تغیرات و دگرگونی ها در کشور ژاپن چه چیزی می تواند باشد؟
آری درست است. پاسخ همان چیزی است که به آن می اندیشید. تنها دلیل موفقیت و پیروزی کشور ژاپن و این که رونق اقتصادی و اشتغال به کار در این کشور تا این حد افزایش یافته است، ارزش نهادن به ساخت داخلی و به عبارتی دیگر خود کفا شدن ژاپن است. تنها دلیلی که سبب گشته تا ژاپنی ها در بازار های جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند، ارج نهادن به تولیدات ملی و ساخت داخلی خودشان است. پس به عنوان یک ایرانی با داشتن این همه ذخایر و تولیدات با ارزش، ما نیز میتوانیم با حمایت از ساخت داخلی خود، کشورمان را در بازارهای جهانی نیز مطرح سازیم.
فواید تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی چیست؟
آیا تا به حال به فواید تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اندیشیده اید؟
آیا می دانید یکی از مهم ترین فواید استفاده و بهره مندی از تولیدات داخلی، رونق و مقاومت اقتصادی است؟
با اندکی تامل در می یابیم که بدون شک اقتصاد مقاومتی و گردش روز افزون اقتصاد داخلی در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط خودمان تحقق یافته و ممکن می شود. حال با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و چالش هایی که پیش روی اقتصاد مملکت ما وجود دارد و همچنین با توجه به نقش حمایت از تولید ملی در رشد و توسعه اقتصادی، نهادینه شدن پیروی و حمایت از تولیدات داخلی از یک سو و جهانی کردن محصولات داخلی خود طبق استاندارد های بین المللی از سوی دیگر با استفاده از روش های مختلفی هم چون آموزش، تبلیغات، زمینه سازی فرهنگی و اجتماعی، ضروریت می یابد.
در واقع با حمایت از کار و سرمایه ایرانی بستر وسیع و گسترده ای در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم، افزایش سطح رفاه ملی، افزایش سطح فرهنگی و اجتماعی و هم چنین افزایش مشارکت های مردمی در جهت تولیدات با کیفیت و جذاب ایرانی فراهم می شود که در پی آن اثرات مطلوب و مثبتی هم چون کاهش نرخ تورم، کاهش آمار بیکاری، اتحاد در میان آحاد ملت، اعتماد به نفس ملت در برابر بیگانگان و…. به وجود خواهد آمد.
یکی دیگر از مهم ترین مزایا و کاربرد های حمایت از تولید ملی، جلوگیری از فرار مغزها می باشد که امروزه بسیاری از کشور ها با آن دست و پنجه نرم می کنند. حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب تولید های با کیفیت و متنوع محصولات داخلی شده و سبب درونی شدن احساس مسئولیت استعداد های بومی نسبت به سرنوشت کشور می شود که در پی آن موجبات پیشرفت های علمی و جهش اقتصادی کشور شده و عطش و نیاز جامعه را به کشور های بیگانه بر طرف می سازد.