رفتار بسته بندی هدایا

بسته بندی هدایای تبلیغاتی، اولین برخورد بصری مخاطب با هدیه است . هدیه ای که به شایستگی بسته بندی شده،حامل این پیام است که چه مقدار برای فرد هدیه دهنده پر اهمیت و ارزشمند بوده است. این موضوع که فرد هدیه دهنده، هدیه را همانند بسیاری دیگر، در یک پاکت نیانداخته و با آداب شایسته به دیگری اهدا کرده، بسیار حائز اهمیت است. در میان انبوهی از انواع بسته بندی های مشابه هدایای تبلیغاتی که ( منظور بسته های رنگی همراه با روبانهای متفاوت کوچک و بزرگ ) که برای همگان آشنا است اگر در بسته بندی کمی خلاقیت-هرچند اندک- باشد ما را برای فرد هدیه گیرنده متفاوت خواهد کرد . به عبارتی نحوه ارائه هدیه میتواند به اندازه خود هدیه نقش ایفا کند.

هرچیزی میتواند یک هدیه خاص باشد، اما در یک بسته بندی مشابه با ارائه یکنواخت، تاثیر خود را از دست خواهد داد.

آنطور که میخواهیم با ما رفتار گردد با دیگران رفتار کنیم. سوای آنکه خود هدیه چیست، به چه شخصی، چه زمان ،کجا و به چه علت به او داده می شود ، بسته بندی شایسته و صحیح هدیه میتواند یک ارزش رقابتی خوب  و تاثیر گذار ایجاد کند.

طراحی بسته بندی گرچه زیر شاخه ای کمتر شناخته شده، از طراحی صنعتی است اما بخشی جدایی ناپذیر از طراحی محصول یا همان هدیه است .

همچنین در طراحی بسته بندی هدایای تبلیغاتی میباید به موضوع حفاظت، هدایت، انبارداری، حمل و نقل و در نهایت رساندن به مخاطب توجه گردد.

یکی از رسالت های اصلی هدایای تبلیغاتی همانا ایجاد رابطه ای مستمر و دلچسب همراه با اعتماد سازی برای مشتریان است. امروزه برای کمک و یاری رساندن به جایگاه سازی شرکت ها و … در بازار کسب و کار خود،  استفاده از یک هدیه متفاوت با ارائه شایسته، بسیار ضروری است. نباید هدیه دادن از روی رفع تکلیف باشد.

سخن آخر، ایده های بسته بندی هدایای تبلیغاتی نیز بشدت میتواند بر فرآیند تثبیت برندها در ذهن مخاطب اثر بخش باشد .