رفتار بسته بندی هدایا

بسته بندی هدایای تبلیغاتی، اولین برخورد بصری مخاطب با هدیه است. هدیه ای که به شایستگی بسته بندی شده، این پیام را به مخاطبتان میرساند که چقدر برای او اهمیت و ارزش قائل هستید. این موضوع که فرد هدیه دهنده، هدیه را همانند بسیاری افراد دیگر، در یک پاکت نینداخته و با آداب شایسته به دیگری اهدا کرده، بسیار حائز اهمیت است. در میان انبوهی از انواع بسته بندی های مشابه هدایای تبلیغاتی( منظور بسته های رنگی همراه با روبانهای متفاوت کوچک و بزرگ) که برای همگان آشنا است اگر در بسته بندی کمی خلاقیت-هرچند اندک- به کار برده شود، هدیه ما برای فرد هدیه گیرنده، جلوه متفاوتی خواهد داشت؛ به عبارتی نحوه ارائه هدیه میتواند به اندازه خود هدیه ایفای نقش کند.

هرچیزی میتواند یک هدیه خاص باشد، اما در یک بسته بندی مشابه با ارائه یکنواخت، تاثیر خود را از دست خواهد داد.

نکته کلیدی این است که آنطور که میخواهیم با ما رفتار شود با دیگران رفتار کنیم. سوای آنکه خود هدیه چیست، به چه شخصی، چه زمان، کجا و به چه علت به او ارائه می شود ، بسته بندی شایسته و صحیح هدیه میتواند یک ارزش رقابتی خوب  و تاثیر گذار ایجاد کند.

طراحی بسته بندی گرچه زیر شاخه ای کمتر شناخته شده از طراحی صنعتی است اما بخش جدایی ناپذیر از طراحی محصول یا همان هدیه تبلیغاتی است .

همچنین در طراحی بسته بندی هدایای تبلیغاتی میبایست به موضوع حفاظت، هدایت، انبارداری، حمل و نقل و در نهایت، سالم رسیدن هدیه تبلیغاتی به مخاطب توجه گردد.

یکی از رسالت های اصلی هدایای تبلیغاتی همانا ایجاد رابطه ای مستمر و دلچسب همراه با اعتماد سازی برای مشتریان است. امروزه برای کمک و یاری رساندن به جایگاه سازی شرکت ها در بازار کسب و کار، استفاده از یک هدیه تبلیغاتی خلاقانه با ارائه شایسته، بسیار ضروری است، هدیه دادن نباید از روی رفع تکلیف باشد.

سخن آخر اینکه ایده های بسته بندی هدایای تبلیغاتی بشدت میتوانند بر فرآیند تثبیت برندها در ذهن مخاطب اثر بخش باشند .