یکی از مهم ترین اهداف هدایای تبلیغاتی ایجاد و ماندگاری احساس خوش در ذهن مخاطبین میباشد.

هدایای این بخش ، محصولاتی با تاثیر گذاری بیشتر هستند. به این معنی که امکان خاطره سازی بالاتری را برای مخاطبین نهایی محیا میسازد. هدایایی که کمتر در بازار رویت شده و مخاطب انتظار دریافت آنان را ندارد. انتخاب از این دسته احتمال خوشحال سازی و وفادار سازی مخابین را تقویت میکند.