مشخصات محصول
کد محصول1398-4
جنسمتنوع
وزن تقریبیحدود ۱۵ گرم
ابعادمتغییر