نوشته‌ها

عوامل موفقیت

موفق بودن یا احساس موفقیت داشتن؟ مساله این است!

دستاورد در مقابل موفقیت | موفقیت و دستاورد یکی نیستند ولی خیلی مواقع این دو را با هم اشتباه می‌گیریم!
بازاریابی

راز موفقیت شرکت اپل

با اینکه میزان دسترسی سایر شرکتها به منابع (استعدادهای انسانی،مشاوران و مدیاهای تبلیغاتی) درست به اندازه شرکت اپل است، پس چرا میزان موفقیت های شرکت اپل از آنها بیشتر است؟