نمونه کارها

مخزن آبیاری قطره ای گیاهان
جای کاغذی به همراه یک قلم
پایه موبایل فلزی در چهار حالت متفاوت
عود طبیعی
هدیه تبلیغاتی چوبی
هدایای تبلیغاتی خاص
شب یلدا
چهار قطعه چوبی رو میزی