نوشته‌ها

دانستی ها در مورد اخلاقیات پزشکان (خارج از تحصیلات اکادمیک)

برخی از ویژگی های پر اهمیت پزشکان شغل پزشکی، حساس تر و حیا…

بررسی تاثیر هدایای تبلیغاتی

    بررسی تاثیر هدیه تبلیغاتی از چه راه هایی ممکن ا…

نمونه کارها

تقویم رومیزی سالیان دوار
چوب لباسی برای خاص پسندان
مخزن آبیاری قطره ای گیاهان
قلک یتنی
هدیه های روز پزشک
تخم مرغ سرامیکی نقاشی دست