نقش هدایای تبلیغاتی موثر در تقویت و پایداری برند

هر برند در هر حوزه ای از کسب و کار، تعالی خود را در گرو تاثیرگذاری و جاودانگی در ذهن مخاطب می داند. شاخصه جاودانگی، تاثیرگذاری و شاخصه تاثیر گذاری، ایجاد حس تفاوت در ذهن مخاطب است.
هدیه، ابزار انتقال احساس است. ابزاری برای تاثیر گذاری و چه بهتر که جاودانگی را نیز به همراه داشته باشد. فرقی نمیکند که هدیه از یک شخص به یک دوست یا از یک سازمان به یک مخاطب برسد. مهم این است که در هر هدیه، روح ایجاد حس نزدیکی و صمیمیت دمیده شود تا تاثیر و جاودانگی به خودی خود ایجاد گردد.

هدایای تبلیغاتی میتوانند
• نشان از شخصیت و روح جاری برند باشند
• طرز فکر و نگرش برند را معرفی کنند
• خلاقیت و مزیت های رقابتی را نمایش دهند
• روحیه جوان و خلاق و حرکت رو به جلو داشته باشند
• معرف بینش وخرد یا تخصص جاری در برند باشند

اثرات هدایای تبلیغاتی چیست؟
• ماندگاری برند در اذهان مخاطبین
• خلق احساس خوش
• اعتمادسازی
• ایجاد مشتریان وفادار
• آفرینش بار معنایی و معنوی
• به مخاطب میگوید که این برند کیست و چه میکند
• بعنوان یک بازوی رسانه ای عمل و در ذهن و خاطر مخاطب نفوذ میکند
• همانند دیگر نقاط تماس در ارتباط با مشتری، برای افزایش آگاهی و ایجاد وفاداری در مشتری نقش دارد
• به وظایف اصلی برند یعنی جهت یابی، ایجاد اعتماد و تعهد کمک میکند

هدیه تبلیغاتی باعث میشود مخاطب شما، درباره برندتان سخن بگوید و سفیر تبلیغاتی شما شود.
برای برند شدن و برند ماندن ، می باید هزینه کرد که هدیه خلاقانه و تاثیرگذار، بخش کوچکی از این هزینه هاست.

( این نوشته باهمکاری گروه طراحی لوگو و هویت سازی آرمکده نگارش شده است )