نمونه کارها

نگهدارنده موبایل درو سه زاویه
علامت گذاری کتاب
هدایای تبلیغاتی خاص
توپ فلزی تعادلی
شب یلدا
چهار قطعه چوبی رو میزی
گلدان کنفی به همراه بالشت بتنی
مگنت های مناسب وایت برد