نوشته‌ها

دانستی ها در مورد اخلاقیات پزشکان (خارج از تحصیلات اکادمیک)

برخی از ویژگی های پر اهمیت پزشکان شغل پزشکی، حساس تر و حیا…

نمونه کارها

جای کاغذی به همراه یک قلم
تقویم ماهانه مه رو
ساعت رومیزی دایره ای
ابزاری برای ماساژ
پایه فلزی موبایل
تقویم رو میزی آویز
پایه موبایل فلزی در چهار حالت متفاوت
موس پد جدید