نمونه کارها

تقویم ماهانه مه رو
ساعت رومیزی دایره ای
ابزاری برای ماساژ
پایه فلزی موبایل
نگهدارنده موبایل درو سه زاویه
ساعت رومیزی و دیواری
پایه موبایل فلزی در چهار حالت متفاوت
عود طبیعی
علامت گذاری کتاب