نوشته‌ها

چگونه از کارمندان جدید خود استقبال کنیم؟

اهدای هدایای خوش آمد گویی ( یه به اصطلاح لاتین welcome bag )  به کارمند…

نمونه کارها

جای کاغذی به همراه یک قلم
هدیه های روز پزشک
تقویم ماهانه مه رو
ساعت رومیزی دایره ای
ابزاری برای ماساژ
پایه فلزی موبایل
نگهدارنده موبایل درو سه زاویه
ساعت رومیزی و دیواری