نمونه کارها

تخم مرغ سرامیکی نقاشی دست
ساعت رومیزی و دیواری
عود طبیعی
علامت گذاری کتاب
موس پد جدید
هدایای تبلیغاتی خاص
شب یلدا
چهار قطعه چوبی رو میزی