نمونه کارها

محصولات دیدینو - پایه شیاردار تقویم و کارت
محصولات دیدینو-بازی فکری فلزی

بازی فکری فلزی

جعبه دمنوش چرمی
جا موبایلی مقوایی
محصولات دیدینو -پایه نگهدارنده تبلت و موبایل آدمک چوبی