نوشته‌ها

در کسب و کار ، ترس می‌تواند به بزرگترین دشمن ما تبدیل شود.

ترس از شکست در کسب و کارها

احساس ترس یکی از متداول ترین احساسات غریزی ای است که به عنوان یک انسان تجربه میکنیم.  از دیدگاه روانشناسی، ترس واکنشی از مغز خزنده ماست (بخش بسیار ابتدایی مغز)؛ تاکتیکی برای حفظ و بقا که در برابر خطرات از ما محافظت می کند و گاهی نیز موجب ناتوانی ما برای اقدام کردن به کارها می شود.

نمونه کارها

هدیه تبلیغاتی چوبی
هدیه تبلیغاتی منحصر به فرد
تقویم همیشگی چوبی
هدیه تبلیغاتی لوکس
محصولات دیدینو -جای کارت چوبی
تولید هدایا ارزان برای تیراژ بالا