خلاقیت و نو آوری

خلاقیت حاصل چیست؟

برخورد متفاوت با مسئله!

به زبان امروزی، خلاقیت حاصل رویکردی تازه و مستقل از ذهنیات متداول است. یعنی نگاهی غیر متعارف ( و کاربردی)  به حل و یا ساخت راهی برای حل یک مسئله. شرط لازم برای خلاقیت، مستقل اندیشیدن است و شرط لازم برای مستقل اندیشیدن، نگرش متفاوت به هر مشکل و مساله؛ پس هر عاملی که مانع جسارت و صرف وقت برای فکر و رفتار کردن، مستقل از سایر افراد باشد مانع پرورش نیروی خلاقیت خواهد بود.

خلاقیت، نتیجه ی نداشتن راه حلی مناسب برای حل مسئله و وجود مشکلی جدید است که در این صورت انسانها باید فکر کنند و راه حلی جدید و موثر برای حل مسئله پیدا کنند.

رابطه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

اساساً خلاقیت به عنوان کارآفرینی شناخته شده است.

کارآفرینی فعالیت خلاق انسان، شامل به دست آوردن ارزش از طریق ایجاد یک شرکت یا سازمان است و خلاقیت می‌تواند از راه های مختلف در کارآفرینی موثر واقع شود و بر همین اساس مفهومی به نام خلاقیت کارآفرینانه مطرح شده است.

کارآفرینی شکل ویژه ای از نوآوری ست و عبارتست از پیاده ساختنِ موفقیت‌آمیزِ ایده های خلاق برای ایجاد کسب و کار جدید یا ابتکار در کسب و کار.

پس خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی هر سه مکمل یکدیگرند و در واقع خلاقیت و نوآوری باعث کار آفرینی می شوند به این ترتیب که شخصی با فکر کردن یعنی استفاده از خلاقیت و نوآوری می تواند نقشه جدیدی برای ایجاد شغل به دست آورد.

تفاوت خلاقیت نوآوری و کارآفرینی

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی باوجود اینکه در ارتباط نزدیک هستند اما تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند.

افراد خلاق افرادی هستند که می‌توانند پدیده های جدیدی را کشف و خلق کنند اما نمی‌توانند یا علاقه ندارند، اکتشافات و اختراعات خود را به محصول یا خدمتی تبدیل کنند.

در حالی که افراد نوآور علاوه بر این که قادرند پدیده های جدید را کشف و خلق کنند توانایی آن را دارند که اختراعات و اکتشافات خود را به محصول یا خدمت تبدیل و آن را به بازار عرضه کنند تا در ازای آن سودی بدست آورند.

اما افراد کارآفرین افرادی هستند که قادرند علاوه بر تبدیل ایده ها، اختراعات و اکتشافات خود به کالا یا خدمات و سپس تبدیل آنها به ارزش؛ ایده ها، اختراعات، اکتشافات و حتی نوآوری های دیگران را به ارزش تبدیل کنند.

پس خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی همیشه نمی‌توانند نقش مکمل یکدیگر را بازی کنند و این موضوع کاملا به خود افراد بستگی دارد که آیا می خواهند تفکر خلاق شان به عنوان محصولی در خدمت جامعه باشد یا اینکه فقط می‌خواهند چیزی را در حد فکر در ذهن خود نگه دارند و به آن ارزش ندهند؟

تنها خلاق بودن کافی نیست و نمیتوان ادعاکرد که فرد خلاق، فردی است که تنها با تکیه بر خلاق بودن خود عملکردی سازنده دارد. افرادی که به سمت اجرایی کردن خلاقیت خود میروند و از آن برای بهود جامعه خود استفاده میکند در اصل کاری را انجام و اهدافی را جامع عمل پوشانده اند. خلاق بودن لازمه نوآوری و نوآوری لازمه کارآفرینی است.