نوشته‌ها

هدیه تبلیغاتی و تاثیر بر روی مرکز پاداش مغز

هدیه تبلیغاتی و تاثیر بر روی مرکز پاداش مغز

دوپامین یک هورمون شیمیایی است که توسط غده فوق کلیوی و هیپوتالاموس مغ…

نمونه کارها

ساعت رومیزی دایره ای
تخم مرغ سرامیکی نقاشی دست
نگهدارنده موبایل درو سه زاویه
تقویم رو میزی آویز
پایه موبایل فلزی در چهار حالت متفاوت
عود طبیعی
علامت گذاری کتاب